www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws
Glittery texts by bigoo.ws

Thursday, December 8, 2011

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA KSSR TAHUN1RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA
KSSR   TAHUN 1


Mata Pelajaran dan Kelas
Bahasa Malaysia  Tahun  1H
Tema/Tajuk
SAINS DAN KITA/ Kereta Malaysia
Masa
7.30 – 8.30 pagi
Standard Pembelajaran
1.3.2  Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.
Objektif Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i.      Mendengar,memahami dan memberikan respon dengan betul.
Aktiviti

1.     Murid mendengar lagu”bapaku pulang dari kota”.
2.     Murid menyanyi dan memahami seni kata lagu.
3.     Guru bersoal jawab berdasarkan seni kata lagu.
4.     Murid menyatakan 5 perkataan yang terdapat dalam lagu.
5.     Murid diminta menaipkan perkataan yang disebut.
Murid menjawab soalan berdasarkan seni kata lagu .
EMK
Nilai Murni –cinta akan negara
TMK – belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar
Komputer, slaid video lagu, lembaran kerja
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

Murid dapat memberi respon dan menjawab soalan terhadap seni lagu  berdasarkan seni bahasa yang dipaparkan.
Refleksi
30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

No comments:

Post a Comment